Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a făcut o serie de actualizări a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” și România Start-Up Plus”, aferente axei prioritare 3 – „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific: 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

Citește mai multe pe: https://www.bzi.ro/programe-de-finantare-care-sprijina-politica-locuri-de-munca-pentru-toti-700445